AA

Blogroll

♥♥သံေယာဇဥ္ပင္လယ္မွႏွင္းဆီကလိႈက္လွဲစြာျကိုဆိုပါ၏..အလယ္ေ၇ာက္လာသူအားလံုးကိုအထူးပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္..လႈပ္လႈပ္သဲ၇င္တြင္းစကားေလးေတြအန္ခ်ရာပင္လယ္..Roseayemaung@gmail.comမွာေပ်ာ္ရႊင္နိုင္ျကပါေစ.♥♥.

Wednesday, March 14, 2012

အစိုးရဝန္ထမ္းတို႔ လစာတိုးျမႇင့္

 

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ) ။        ။ ႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံ့တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး လက္ရွိ ရရွိေန သည့္ လစာအျပင္ အပိုေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ တလကို က်ပ္ သံုးေသာင္း ထပ္မံတိုးျမႇင့္ေပးလိုက္သည္ဟု ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ႏုိင္ငံပိုင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား MRTV-4 မွတဆင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ လိုက္သည္။

ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန၏ အမိန္႔ေၾကညာစာ

အမွတ္ ၁၀၀/၂၀၁၂ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ ေၾကညာခ်က္ တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၾကသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊
ေရ၊ ေလ) ဝန္ထမ္းမ်ားအား စားဝတ္ေနေရး သက္သာ ေခ်ာင္လည္မႈ ရွိေစရန္အတြက္ လက္ရွိလစာအျပင္ အပို
ေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ တဦးလွ်င္ တလ က်ပ္ (သံုးေသာင္းတိတိ) ခံစားခြင့္ ျပဳရန္” ဟု ေဖၚျပပါရွိသည္။

ယင္းအျပင္ အစိုးရဌာန အသီးသီးတြင္ ေန႔စားအလုပ္သမားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ လုပ္သားမ်ားကိုလည္း အလုပ္ခ်ိန္ တေန႔ ၈ နာရီအတြက္ ယခင္က က်ပ္ ၁၁၀၀ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ယခုတြင္ က်ပ္ ၂၁၀၀ သို႔ တိုးျမႇင့္ခံစားခြင့္ျပဳသည္ဟု MRTV-4 မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ႏိုင္ငံ့တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး အပိုေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ တလကို က်ပ္ သံုးေသာင္း ထပ္မံတိုးျမႇင့္ေပးလိုက္သည္ဟု ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ႏုိင္ငံပိုင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား MRTV-4 မွတဆင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)

ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာန အသီးသီးတြင္ ေန႔စားအလုပ္သမားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ လုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါ လုပ္ခ၊ လစာ တုိးျမႇင့္ေပးမႈ အက်ဳိးခံစားခြင့္ကို ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔မွ စတင္ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ဝန္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမႇင့္ေပးရန္ ေဖေဖၚဝါရီလအတြင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက အဆိုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး သူ၏ အဆုိတြင္ “အမွန္အတိုင္း ဝန္ခံေျပာဆိုရမည္ဆိုလွ်င္ ယေန႔ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လက္ရိွ ရရိွေန‌ေသာ လုပ္ခ၊ လစာ၊ စရိတ္ႏွင့္ ခီ်းျမႇင့္ေငြမ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္ကာလႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မရိွၾကပါ။ အေျခခံ စားဝတ္ေနေရး၊ လူမႈေရးအတြက္ ေလာက္ငစြာ မရရိွပါ။” ဟု ထည့္သြင္း ေျပာဆိုသြားသည္။

ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမွန္တကယ္
ျဖစ္လာႏုိင္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ခ၊ လစာစရိတ္ႏွင့္ ခီ်းျမႇင့္ေငြမ်ားကို ယခု ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း မျဖစ္မေန တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ဦးေရႊမန္း၏ အဆိုျပဳတင္သြင္းခ်က္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဦးေရႊမန္း၏ ဝန္ထမ္းမ်ား လစာတိုးေရးအဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးလွထြန္းမွ ႏုိင္ငံ့လိုေငြ ျပလာႏိုင္ျခင္း
ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈ ျမင့္လာႏုိင္ျခင္း၊ ကုန္ေဈးႏႈန္း ႀကီးျမင့္လာၿပီး စီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးက ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္သာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာတိုးေရးကိုေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း လူမႈေရးခက္ခဲသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၈၅ ၿမိဳ႕နယ္မွ ဝန္ထမ္း ၃၇,၈၁၇ ဦးကိုသာ လစာတိုးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွထြန္း က လႊတ္ေတာ္အတြင္း ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး၏ ျငင္းဆိုမႈအၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းကလည္း လစာတိုးေပးရန္ ေဖေဖၚဝါရီလ တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ကာ အစိုးရသို႔ ထပ္မံ တိုက္တြန္းခဲ့ျပန္သည္။

ယခုလ (၁) ရက္ေန႔ အစိုးရ သက္တမ္း တႏွစ္ျပည့္ သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္လည္း ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တႏိုင္ငံလံုး လူဦးေရ၏ ၃.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည့္အတြက္ က်န္ ၉၆.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ သာမန္ လက္လုပ္လက္စား ျပည္သူမ်ား ကို ငဲ့ကြက္သင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား လစာတိုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဆုိသြားခဲ့သည္။

သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ “လစာတိုးေပးေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြေၾကာင့္ အရပ္ရပ္ကုန္ေဈးႏႈန္းေတြ ႐ုတ္တရက္ တက္လာ ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဝန္ထမ္းေတြ လစာတိုးျမႇင့္ေပးလိုက္လို႔ ခံစားရမယ့္ အစိုးရဝန္ထမ္း မဟုတ္တဲ့ ၅၈ သန္းေသာ ျပည္သူေတြဟာ ဒီေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္ကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ႀကံဳေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ဦးေရႊမန္း၏ ဝန္ထမ္းလစာတိုးေရး အဆိုကို တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး၏ ျငင္းဆိုမႈအျပင္၊ သမၼတ၏ တုန္႔ျပန္မႈအၿပီး ၁၃ ရက္အၾကာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား လစာတိုးေရး ဦးေရႊမန္း၏အဆို ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ အေကာင္အထည္ ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။
http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/9110-2012-03-14-08-22-33.html

No comments:

Post a Comment

>♥♥ေကာင္ေလးရဲ႕ျဖစ္တည္ရာ♥♥ ****2012 နစ္သီခ်င္းေလးေတြတင္ထားေပးပါတယ္..MP3..မွာနားေထာင္နိုင္ပါတယ္ခ်င္..&&&..R Zar Ni..သီခ်င္း..5ပုဒ္တင္ထားပါတယ္။။။

Definition List

♥♥Flash somg..သီခ်င္းနားေထာင္ခ်င္ပါက..သံေယာဇဥ္ေခါင္စီးမွသီခ်င္းကိုခနပိတ္ထားလိုက္ပါလား...ေနာ့♥♥

Blogger news

♥♥ေရာက္ခဲ့ေသာေနရာ♥♥

NEWS

Recent Posts

My Blog List

P&R


ခ်စ္စရာ ခေလးေတြ


Blog Archive

ဘေလာဂ္႔ဂါမ်ား

Search

Pages - Menu